Thermisch reinigen

Voor de reiniging van drinkwaterinstallaties maken wij gebruik van een mobiele spoel installatie.

Een moderne vrachtwagen met daarin acht diesel gestookte ketels met een vermogen van ruim 650kW, een 12m3 buffertank en een grote drukverhogings pomp, waarmee zowel middelgrote als grote drinkwaterinstallatie thermisch, chemisch en met water en lucht gereinigd en gedesinfecteerd kunnen worden.

Alvorens wij een reinigingsproces starten, doen we een uitgebreide vooropname. Hierbij zoeken we niet alleen naar dode punten of hotspots maar kijken we ook naar het gebruik van de installatie. Wordt de installatie nog wel gebruikt voor de oorspronkelijke bestemming of zijn er tappunten die niet of nauwelijks worden gebruikt?

Door de installatie technisch te optimaliseren, maken we onderhoud en beheer voor de toekomst eenvoudiger.

Na de vooropname stellen wij een spoelplan op voor het uitvoeren van de reiniging en/of desinfectie.

Wij zijn gespecialiseerd in het reinigen van drinkwaterinstallatie bij ziekenhuizen, verzorgingshuizen, hotels, woongebouwen, asielzoekerscentra en sporthallen. Ook hebben wij ervaring met het reinigen schepen.

Zoeken