Maatschappelijk & Verantwoord ondernemen

Lenting Techniek BV heeft een beleid waarbinnen 4P de basis is.

Plezier-People-Planet-Profit

Veiligheid, verantwoordelijkheid, kwaliteit en ontwikkeling dragen bij aan plezier bij onze medewerkers en klanten.

Bedrijf en omgeving ( Profit )

Solide strategie en financieel beleid
Integer en omgevingsbewust
Duurzame innovatiekracht

Mens en bedrijf ( People )

Sociale werkgever zijn
Waarborgen van veiligheid en gezondheid van medewerkers
Beleid is gericht op zoveel mogelijk voorkomen van persoonlijk letsel

Milieu en mens ( Planet )

Verantwoorde omgang met energie en afvalverwerking
Verminderde CO2 uitstoot is preferent in wagenpark beleid
Beleid is gericht op zoveel mogelijk voorkomen van milieuschade

Veiligheid, gezondheid en milieu

Door kritische uitvoering van werkplekinspecties en terugkoppeling van de opgedane ervaringen, streven wij naar voortdurende verbeteringen van dit beleid. Is omschreven en geborgd in ons VCA* systeemcertificaat. Actieve betrokkenheid van directie en medewerkers zorgt voor een ongevallen en ziekteverzuim frequentie die ruimschoots binnen de landelijke normen ligt.

Opleidingen

Ons personeelsbeleid erop is gericht dat wij over deskundig personeel beschikken en zij door middel van scholing en instructie op de hoogte zijn van de op de installaties van toepassing zijnde eisen en normen. Lenting is een erkend opleidingsbedrijf voor aankomend talent. In samenwerking met Installatiewerk te Heerhugowaard en onze opleidingscoach Barry Lenting wordt er in een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) gewerkt aan kennis en verantwoordelijkheid.

Kwaliteit

Het proces van ontwerp, aanleg en oplevering van installaties is omschreven en geborgd in ons BRL 6000 procescertificaat. Legionellapreventie-advisering voor collectieve waterinstallaties hebben wij omschreven en geborgd in ons BRL 6010 procescertificaat. Door middel van voorlichting en instructie zijn deze procedures bekend bij onze medewerkers en door een continue bewaking van de procedures in relatie tot onze werkwijze, willen wij het beoogde kwaliteitsniveau bereiken, vasthouden en daar waar mogelijk verbeteren.

Zoeken