Legionella monsters

In het drinkwaterbesluit staan verplichtingen voor Legionella-preventie. De locaties in de hoog- en middenrisico categorie zijn, naast het uitvoeren van een risico-inventarisatie en het opstellen van een beheersplan, verplicht om periodiek watermonsters te laten nemen.

Deze verplichtingen gelden onder andere voor:
Ziekenhuizen
Zorginstellingen
Zwembaden en sauna’s
Verblijfaccommodaties
Asielzoekerscentra
Penitentiaire inrichtingen
Kampeerterreinen
Jachthavens

Voor deze locaties geldt dat er twee keer per jaar watermonsters genomen dienen te worden. De monsters worden geanalyseerd op de aanwezigheid van Legionella. Het aantal monsters hangt af van het aantal tappunten.

Aantal tappunten Verplicht aantal meetpunten
tot 50 2
51 – 100 4
101 – 200 6
201 – 400 8
401 – 800 10
801 – 1600 12
meer dan 1600 14

 

Analyse met behulp van Kweekmethode
De Legionella-meting gebeurt volgens een biologische kweekmethode. Hierbij wordt een watermonster uitgefilterd. Het overblijfsel op het filter wordt uitgezet op een kweekplaat en in een stoof gezet. Hier kunnen de bacteriën op groeien. Na 7 dagen wordt vervolgens geteld hoeveel koloniën zich op deze kweekplaat hebben gevormd. De hoeveelheid en de soort geeft aan of er een Legionella-besmetting is.

Legionella Bacteriën – Lenting Groep B.V.
Zoeken