Lenting Waterservice

Lenting Waterservice is de beheer -,  en onderhoud afdeling van Lenting Techniek BV en gespecialiseerd in het verzorgen van veilig drinkwater.

Het is een wettelijke verplichting van gebouw eigenaren ( of huurders) om zorg te dragen voor een veilige drinkwaterinstallatie die geen gevaar voor de volksgezondheid kan opleveren. ( bron: wetten overheid

Lenting Waterservice :

  • maakt legionella risico inventarisaties / beheersplannen (BRL 6010)
  • voert beheersmaatregelen uit óf
  • past installaties aan ter voorkoming van beheersmaatregelen
  • helpt u bij het zelf uitvoeren van beheersmaatregelen ( o.a. spoelen ) met een eenvoudig te bedienen logboek registratie
  • reinigt drinkwaterinstallaties preventief
  • reinigt en desinfecteert , door o.a. legionella besmette , drinkwaterinstallaties ( 100% garantie ! )
  • verzorgt de watermonsters

Eén bedrijf met alle disciplines in eigen huis, één aanspreekpunt en gegarandeerde ontzorging.

gebied waterservice
Zoeken