Keerklep controle

Het controleren van keerkleppen is een jaarlijkse verplichting die geregeld is in de Waterwerkbladen 3.8 en 1.4G en de ISSO publicaties 55.1 en 55.2

Drinkwater moet voldoen aan strengere wettelijke kwaliteitseisen. Keerkleppen zitten bij apparaten die rechtstreeks zijn aangesloten op de waterleiding; voorbeelden hiervan zijn vaatwassers, wasmachines, koffieautomaten en brandslanghaspels.

Door eventuele kalkafzetting, gruis in het drinkwaternet of een kapot binnenwerk van de keerklep bestaat de kans dat de keerklep zijn werking verliest. Daarom dienen keerkleppen jaarlijks gecontroleerd te worden op de goede werking.

Terugstroombeveiligingen zoals een EA keerklep  en CA/BA onderbrekers moeten jaarlijks op goed functioneren worden gecontroleerd.

Lenting Waterservice beschikt over geavanceerde apparatuur om de EA keerkleppen te controleren. Ook kunnen wij gemakkelijk de geïntegreerde EB/ED kleppen controleren.

Voor het controleren van BA beveiligingen hebben wij een speciale drukverschilmeter.

Lenting Sticker

Een keerklep moet elk jaar gecontroleerd worden. Na het controleren van de keerklep plaatsen wij een controlesticker waar de volgende gegevens staan vermeld:

  • Het nummer van de keerklep ( dit komt weer terug in het rapport)
  • De maand wanneer de keerklep is gecontroleerd.
  • Het jaar wanneer de keerklep is gecontroleerd.
  • Op welke manier de keerklep is gecontroleerd.
  • Het resultaat van de controle.

Lenting Waterservice heeft een internetapplicatie ontwikkeld om u te helpen bij de registratie hiervan. Via de online software applicatie is het mogelijk uw gegevens via een inlogcode te bekijken en archiveren, zodat u niet meer handmatig hoeft te archiveren.

Zoeken