Installatietekeningen

Bij een beheersplan horen ook update installatietekeningen van uw drinkwaterinstallatie aanwezig te zijn. E.e.a. zoals voorgeschreven in de ISSO publicatie 55.1 artikel 4.2.2.

Lenting Waterservice heeft eigen tekenaars in dienst die uw bestaande tekeningen kunnen actualiseren of, indien er nog geen tekeningen aanwezig zijn, nieuwe tekeningen kunnen opstellen.

De werkzaamheden die wij op het gebied van tekeningen kunnen verzorgen zijn:

  • Opname installatie ter plaatse
  • Verwerken van de opnamegegevens in Autocad, plattegrond en/of isometrisch
  • Oplevering tekeningen in digitale vorm
Installatie Tekening – Lenting Groep B.V.
Zoeken