ILT 1

Toezicht op Legionella

Legionella, uw zorg?!

Als u eigenaar en/of beheerder bent van een bedrijf of organisatie die onder de ‘prioritaire instellingen’ valt, dan is dit informatieblad voor u bedoeld. Locaties waar de volksgezondheid een groot risico loopt als er legionellabacteriën in het drinkwater zitten noemen we prioritaire instellingen en dienen aan legionellapreventie te doen.

Toezicht op legionella

De Inspectie Leefomgeving en Transport voert aangekondigd en onaangekondigd inspecties uit om de mate van naleving van de regelgeving vast te stellen. Deze inspecties worden uitgevoerd bij eigenaren en gebruikers van collectieve drinkwatervoorzieningen, omdat zij verantwoordelijk zijn voor een goed legionellabeheer van de drinkwaterinstallatie.

BRL 6010 gecertificeerde bedrijven 

Wilt u als eigenaar van een collectieve leidingswaterinstallatie verzekerd zijn van een deskundig advies over uw legionella-verplichtingen ? Kies dan voor een advies- of installatiebedrijf dat is gecertificeerd op basis van de Beoordelingsrichtlijn “Legionellapreventie-advisering voor collectieve leidingswaterinstallaties”(BRL 6010).
Voor eigenaren van prioritaire installaties geldt, met ingang van de inwerkingtreding van het Drinkwaterbesluit per 1 juli 2011, de wettelijke verplichting om de legionella-risicoanalyse uit te laten voeren door een dergelijk bedrijf; dat geldt ook voor het eventueel op basis van de risicoanalyse op te stellen beheersplan. Voor een overzicht van gecertificeerde bedrijven klik hier .

Zoeken